Cyrulik sewilski 04.10.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej