Cyrulik sewilski 06.09.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej