Cyrulik sewilski 08.06.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki