Cyrulik sewilski 17.01.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki