Cyrulik sewilski 27.02.1957

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej