Cyrulik sewilski 30.10.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki