Czerwony kapturek 01.06.1988

Inscenizacja

prapremiera
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego