Dama pikowa 08.03.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej