Dama pikowa 10.03.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki