Dama pikowa 24.02.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki