Dama pikowa 25.03.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki