Dama pikowa 25.11.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki