Dama pikowa 31.03.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki