Don Giovanni 20.10.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki