Don Kichot 03.12.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki