Don Kichot 24.09.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki