Don Kichote 02.12.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada