Don Kichote 06.12.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada