Don Kichote 19.06.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada