Don Kichote 25.04.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada