Edward Pawlak

Edward
Pawlak
śpiewak, bas
 • „Straszny dwór” - Stanisław Moniuszko – 20-06-1963

 • Pawlak Edward (fotografia)

  Benedykt Jerzy Dorys

 • „Straszny dwór” - Stanisław Moniuszko – 20-06-1963

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Borys Godunow” Modest Musogrski 31-01-1960

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Konsul” Gian Carlo Menotti 30-12-1971

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • Pawlak Edward (fotografia)

  Benedykt Jerzy Dorys

 • „Katarzyna Izmajłowa” Dymitr Szostakowicz 26-09-1976

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • „Manru” Ignacy Paderewski 25-11-1961

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Chłopi” Witold Rudziński 30-06-1974

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Borys Godunow” Modest Musogrski 31-01-1960

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Konsul” Gian Carlo Menotti 30-12-1971

 • „Katarzyna Izmajłowa” Dymitr Szostakowicz 26-09-1976

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • „Bunt Żaków” Tadeusz Szeligowski 14-05-1967

 • „Czterech Gburów” - Ermanno Wolf-Ferarri – 30-12-1954

 • „Chłopi” Witold Rudziński 30-06-1974

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Bunt Żaków” Tadeusz Szeligowski 14-05-1967

 • „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

Nota biograficzna

EDWARD  PAWLAK, śpiewak – bas. Pochodził z wielodzietnej warszawskiej rodziny robotniczej.  Maturę w zakresie liceum ogólnokształcącego typu przyrodniczego uzyskał w ekskluzywnym  Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy (otrzymywał tam stypendium). W latach okupacji studiował prawo na konspiracyjnych kursach i kształcił się w tajnym Konserwatorium. Jednocześnie działał w Referacie Muzycznym Biura Informacji i Propagandy przy Komendzie Głównej Armii Krajowej; miał pseudonim Zbożyn. W Powstaniu stracił bliskich.

            Tuż po wojnie w Łodzi pracował w Centralnym Robotniczym Domu Kultury jako kierownik programowy działu artystycznego, w latach 1946-1948 był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu. Od 1 września 1948 roku należał do zespołu solistów Opery Warszawskiej i Teatru Wielkiego. Debiutował w Warszawie w roli Bartola w Weselu Figara Mozarta (1949), później po wielekroć wykonywał ważne partie z basowego repertuaru moniuszkowskiego, jak Skołuba i Zbigniew w Strasznym dworze (1949, 1963, 1965), Stolnik i Dziemba w Halce (1953, 1965, 1975), Chorąży i Podczaszyc w Hrabinie (1951, 1960, 1969, 1982). Odtwarzał rozmaite inne role. Był Księciem Greminem w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego (1950), Collinem w Cyganerii Pucciniego (1950), Leporellem w Don Juanie Mozarta (1958), Sparafucilem w Rigoletcie Verdiego (1960), Jagu w Manru Paderewskiego (1961), Wielkim Inkwizytorem w Don Carlosie Verdiego (1965), Archiereiosem w Królu Rogerze Szymanowskiego (1965). Nie zawodził w Aidzie Verdiego, zarówno jako Faraon, jak i arcykapłan Ramfis (1958, 1966). Do najlepszych jego ról należał Warłaam w Borysie Godunowie (1960), pamiętny Ozjasz w Jutrze Bairda (1966), Boryna w Chłopach W. Rudzińskiego (1974), Ojciec Rangier w Diabłach z Loudun Pendereckiego (1975), Pop w Katarzynie Izmajłowej Szostakowicza (1976), Wuj Teobald w Sonacie Belzebuba E. Bogusławskiego (1984). Bardzo często śpiewał porucznika Zunigę w Carmen Bizeta (od premiery w 1967 roku).

            W młodości żołnierz AK, później przeistoczył się w żarliwego działacza PZPR. W Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) TW należał do egzekutywy, prowadził szkolenia ideologiczne. Na emeryturę odszedł w 1976 roku, lecz długo jeszcze do drobniejszych zadań teatralnych był angażowany. Wysoki, wyprostowany, dobrze prezentował się na scenie. W Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej z sukcesami prowadził klasę śpiewu. 

Multimedia

Zdjęcia

 • „Straszny dwór” - Stanisław Moniuszko – 20-06-1963

 • Pawlak Edward (fotografia)

  Benedykt Jerzy Dorys

 • „Straszny dwór” - Stanisław Moniuszko – 20-06-1963

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Borys Godunow” Modest Musogrski 31-01-1960

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Konsul” Gian Carlo Menotti 30-12-1971

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • Pawlak Edward (fotografia)

  Benedykt Jerzy Dorys

 • „Katarzyna Izmajłowa” Dymitr Szostakowicz 26-09-1976

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • „Manru” Ignacy Paderewski 25-11-1961

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Chłopi” Witold Rudziński 30-06-1974

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Borys Godunow” Modest Musogrski 31-01-1960

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Konsul” Gian Carlo Menotti 30-12-1971

 • „Katarzyna Izmajłowa” Dymitr Szostakowicz 26-09-1976

 • "Jutro" Tadeusz Baird 18-09-1966

 • „Bunt Żaków” Tadeusz Szeligowski 14-05-1967

 • „Czterech Gburów” - Ermanno Wolf-Ferarri – 30-12-1954

 • „Chłopi” Witold Rudziński 30-06-1974

 • „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Bunt Żaków” Tadeusz Szeligowski 14-05-1967

 • „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 5-02-1986

 • Wkładka obsadowa „Straszny Dwór” Sezon 1948/1949, Filharmonia Stołeczna

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Afisz Premierowy „Manru” Ignacy Paderewski, 25-11-1961, 26-11-1961

 • Afisz. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 08-06-1975, 10-06-1975

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka obsadowa – premiera I „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 09-12-1983 Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn

 • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 • Wkładka obsadowa „Oedipus Rex” Igor Strawiński

 • Afisz przedstawienia dla młodzieży „Król Roger” - Karol Szymanowski 16-04-1966

 • Wkładka obsadowa „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 19-02-1985

 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • Program - „Edyp” George Enescu 28-05-1978

 • Wkładka obsadowa „Oedipus Rex” Igor Strawiński

 • Afisz. „Don Carlos” Giuseppe Verdi 03-11-1974

 • Program „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 18-10-1977, 30-lecie pracy artystycznej Wacława Domienieckiego

 • Afisz Repertuarowy 23-04-1951 – 29-04-1951

 • Afisz Repertuarowy 11-07-1960 – 17-07-1960

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 17-12-1985

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 22-01-1986

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 10-11-1985

 • Afisz premierowy. „Borys Godunow” Modest Musorgski 31-01-1960

 • Afisz „Straszny Dwór” z dnia 17-07-1952. Państwowa Opera w Warszawie Hala Mirowska

 • Afisz Repertuarowy 28-08-1950 – 03-09-1950

 • Wkładka premierowa „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounod 28-07-1956

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki

 • Wkładka obsadowa „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 01-07-1980

 • Wkładka Obsadowa „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko

 • Afisz „Carmen” Georges Bizet 11-09-1975. Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Zdzisława Górzyńskiego

 • Wkładka obsadowa - wznowienie „Carmen” Georges Bizet 14-11-1969

 • Wkładka obsadowa „Carmen” Georges Bizet 16-07-1967

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki