Eugeniusz Oniegin 24.06.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki