Eugeniusz Oniegin 25.05.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki