Faust 10.07.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej