Feliks Gałecki

Feliks
Gałecki
 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 13-07-1984

  Jacek Giluń

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

 • „Koronacja Poppei” Claudio Monteverdi 16-07-1971

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

 • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 20-07-1979, wznowienie 12-01-1987

  Juliusz Multarzyński

Multimedia

Zdjęcia

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 13-07-1984

  Jacek Giluń

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Jacek Giluń

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

 • „Koronacja Poppei” Claudio Monteverdi 16-07-1971

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

 • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 20-07-1979, wznowienie 12-01-1987

  Juliusz Multarzyński

Druki teatralne

 • Afisz premierowy „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 30-05-1987, 31-05-1987

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 20-12-1986 Wznowienie

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 22-01-1986

 • Afisz premierowy „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985 , 12-05-1985

 • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 09-06-1985

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 5-02-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 29-09-1985

 • Afisz z okazji 145 rocznicy Otwarcia Teatru Wielkiego w Warszawie „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 23-02-1978

 • Wkładka obsadowa – premiera II „Fidelio” Ludwig van Beethoven 12-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 29-09-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 19-09-1989

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 14-12-1986

 • Program „Awantura w Recco” Maciej Małecki 01-07-1979

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 03-05-1986

 • Wkładka obsadowa – premiera I „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-12-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 14-12-1986

 • Afisz. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 08-06-1975, 10-06-1975

 • Program „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 09-06-1985

 • Wkładka premierowa – premiera II „Fidelio” Ludwig van Beethoven 12-05-1985

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 03-09-1980 inauguracja sezonu 1980/1981

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 18-10-1977, 30-lecie pracy artystycznej Wacława Domienieckiego

 • Wkładka obsadowa „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 19-02-1985

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976, „Muzyka Prym wiedzie, a słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 16-11-1987

 • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 31-05-1991

 • Afisz obsadowy "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 19-09-1989

 • Afisz „Paziowie Królowej Marysieńki”. Stanisław Duniecki 13-07-1984, 15-07-1984

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 15-09-1984

 • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 27-09-1987

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-12-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 03-05-1986

 • Afisz premierowy „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985 , 12-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 17-12-1985 pierwsze wznowienie 28-10-1984

 • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 28-09-1987 drugie wznowienie 12-01-1987

 • Wkładka Obsadowa „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 19-09-1987

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki