Halka 01.04.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki