Halka 01.10.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki