Halka 02.04.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki