Halka 02.10.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki