Halka 05.10.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki