Halka 07.01.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki