Halka 07.03.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej