Halka 07.11.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki