Halka 09.06.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej