Halka 10.03.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej