Halka 12.01.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki