Halka 13.01.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki