Halka 13.06.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej