Halka 13.09.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej