Halka 13.10.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej