Halka 14.03.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej