Halka 14.08.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej