Halka 16.02.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki