Halka 18.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej