Halka 19.05.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki