Halka 19.09.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki