Halka 21.11.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki