Halka 22.12.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej