Halka 25.01.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki