Halka 25.09.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki